: ارنستو والورده : . "درسته برترى داريم ولى مقابل بارسا رنج خواهيم برد… ٩٠ دقيقه بازى مقابل بارسا برامون مساويه ٣٠٠ دقيقست." . "مسى بهترينه و نيمار دومين خطر براى ماست." . "واقعا در توزيع زمان بازيها مشكل وجود داره ، برنامه ريزى بازيها ناعادلانست." . صحبت هاى پيكه ؟ "اين حق پيكه هست كه آزادانه صحبت كنه." . . #barcelona #barca #barcelona fc #football #messi #messi na #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi 10 #مسي #مسى #بارسا #بارسا يي #بارسلون ا #بارسلون ایی #بارسلون #فوتبال #فوتبال #فوتبال يست #catalonia

1/11/2017 8:30:02 AM 0