٣٠ روز تا پيروزي " داره شهر رو تكون ميده ما بااايد " بيشتر از اكنون باشيم" قسمت اول سريال ٣٠ روز تا پيروزي توسط ما ( موسسه ي بارسا) به خيلي ها هديه داده شد تا كمكي كرده باشيم به همه ي اونايي كه مي خوان بيشتر از اكنون باشن اگر شما هم دوست داشتين مي تونيد با شماره ٠٢١٢٢٦٧٧٩١٧ تماس بگيرين و اين هديه رو دريافت كنيد اين سريال مي تونه زندگيتون رو عوض كنه من بهش ايمان دارم ❤❤❤ #علي_ميرصادقي #٣٠روز_تا_پيروزي #بيشتر_از_اكنون_باشيم. #موفقيت #بارسا

1/12/2017 11:12:50 AM 3

3 comments

  1. 's profile photo

    @dsh8104 در خدمتيم عزيزم