#kiki_shop0203

kiki_shop0203 instagram photos & videos


#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo
BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k
SỈ SLL inbox
✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline #yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k SỈ SLL inbox ✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foody hcm #anvat #anvat online #yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

5/18/2017 10:19:06 AM 0
#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo
BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k
SỈ SLL inbox
✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline #yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k SỈ SLL inbox ✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foody hcm #anvat #anvat online #yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

5/18/2017 10:19:00 AM 0
#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo
BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k
SỈ SLL inbox
✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline #yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k SỈ SLL inbox ✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foody hcm #anvat #anvat online #yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

5/18/2017 10:18:45 AM 0


Sponsored Ads#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo
BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k
SỈ SLL inbox
✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline #yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k SỈ SLL inbox ✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foody hcm #anvat #anvat online #yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

5/17/2017 6:32:52 PM 0
#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo
BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k
SỈ SLL inbox
✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline #yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k SỈ SLL inbox ✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foody hcm #anvat #anvat online #yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

5/17/2017 6:31:53 PM 0
#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo
BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k
SỈ SLL inbox
✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline #yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH DẺO Q MATCHA CHOCO 240gr/ 12 bánh 120k SỈ SLL inbox ✌️170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foody hcm #anvat #anvat online #yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #namachocolate #orion

5/17/2017 6:26:42 PM 0
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo
 BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN
➖ 25k/b
➖ SỈ SLL inbox
Có 5 vị
➖ Màu đen: bò cay spicy
➖ Màu tím: vị hải sản
➖ Màu cam: vị phô mai cheddar
➖ Màu đỏ: vị cà chua
➖ Màu xanh lá: vị wasabi
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #pretzel #samjin

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN ➖ 25k/b ➖ SỈ SLL inbox Có 5 vị ➖ Màu đen: bò cay spicy ➖ Màu tím: vị hải sản ➖ Màu cam: vị phô mai cheddar ➖ Màu đỏ: vị cà chua ➖ Màu xanh lá: vị wasabi 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foody hcm #anvat #anvat online #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #pretzel #samjin

4/17/2017 5:19:50 AM 0


Sponsored Ads#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo
 BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN
➖ 25k/b
➖ SỈ SLL inbox
Có 5 vị
➖ Màu đen: bò cay spicy
➖ Màu tím: vị hải sản
➖ Màu cam: vị phô mai cheddar
➖ Màu đỏ: vị cà chua
➖ Màu xanh lá: vị wasabi
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #pretzel #samjin

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN ➖ 25k/b ➖ SỈ SLL inbox Có 5 vị ➖ Màu đen: bò cay spicy ➖ Màu tím: vị hải sản ➖ Màu cam: vị phô mai cheddar ➖ Màu đỏ: vị cà chua ➖ Màu xanh lá: vị wasabi 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foody hcm #anvat #anvat online #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #pretzel #samjin

4/17/2017 5:19:34 AM 0
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo
 BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN
➖ 25k/b
➖ SỈ SLL inbox
Có 5 vị
➖ Màu đen: bò cay spicy
➖ Màu tím: vị hải sản
➖ Màu cam: vị phô mai cheddar
➖ Màu đỏ: vị cà chua
➖ Màu xanh lá: vị wasabi
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #pretzel #samjin

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN ➖ 25k/b ➖ SỈ SLL inbox Có 5 vị ➖ Màu đen: bò cay spicy ➖ Màu tím: vị hải sản ➖ Màu cam: vị phô mai cheddar ➖ Màu đỏ: vị cà chua ➖ Màu xanh lá: vị wasabi 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong ngon #foody hcm #anvat #anvat online #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #matcha #banhkeo #nama #pretzel #samjin

4/17/2017 5:19:13 AM 0
Về 5 thùng
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo.
 SOCOLA KISSES 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg
➖ 500k
➖ 2 bich 960k
➖ SỈ SLL inbox
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

Về 5 thùng #kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo . SOCOLA KISSES 1.5kg SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg ➖ 500k ➖ 2 bich 960k ➖ SỈ SLL inbox 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foody hcm #anvat #anvat online yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #choco late #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

4/13/2017 7:32:04 AM 0
Về 5 thùng
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo.
 SOCOLA KISSES 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg
➖ 500k
➖ 2 bich 960k
➖ SỈ SLL inbox
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

Về 5 thùng #kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo . SOCOLA KISSES 1.5kg SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg ➖ 500k ➖ 2 bich 960k ➖ SỈ SLL inbox 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foody hcm #anvat #anvat online yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #choco late #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

4/13/2017 7:29:54 AM 0
Về 5 thùng
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo.
 SOCOLA KISSES 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg
➖ 500k
➖ 2 bich 960k
➖ SỈ SLL inbox
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

Về 5 thùng #kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo . SOCOLA KISSES 1.5kg SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg ➖ 500k ➖ 2 bich 960k ➖ SỈ SLL inbox 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foody hcm #anvat #anvat online yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #choco late #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

4/13/2017 7:29:44 AM 0


Sponsored Ads#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo
 BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN
➖ 25k/b
➖ SỈ SLL inbox
Có 5 vị
➖ Màu đen: bò cay spicy
➖ Màu tím: vị hải sản
➖ Màu cam: vị phô mai cheddar
➖ Màu đỏ: vị cà chua
➖ Màu xanh lá: vị wasabi
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
Website: http://www.kiki-shop.com/
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN ➖ 25k/b ➖ SỈ SLL inbox Có 5 vị ➖ Màu đen: bò cay spicy ➖ Màu tím: vị hải sản ➖ Màu cam: vị phô mai cheddar ➖ Màu đỏ: vị cà chua ➖ Màu xanh lá: vị wasabi 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) Website: http://www.kiki-shop.com/ zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu

4/10/2017 10:20:43 AM 0
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo
 BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN
➖ 25k/b
➖ SỈ SLL inbox
Có 5 vị
➖ Màu đen: bò cay spicy
➖ Màu tím: vị hải sản
➖ Màu cam: vị phô mai cheddar
➖ Màu đỏ: vị cà chua
➖ Màu xanh lá: vị wasabi
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
Website: http://www.kiki-shop.com/
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN ➖ 25k/b ➖ SỈ SLL inbox Có 5 vị ➖ Màu đen: bò cay spicy ➖ Màu tím: vị hải sản ➖ Màu cam: vị phô mai cheddar ➖ Màu đỏ: vị cà chua ➖ Màu xanh lá: vị wasabi 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) Website: http://www.kiki-shop.com/ zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu

4/10/2017 10:20:29 AM 0
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo
 BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN
➖ 25k/b
➖ SỈ SLL inbox
Có 5 vị
➖ Màu đen: bò cay spicy
➖ Màu tím: vị hải sản
➖ Màu cam: vị phô mai cheddar
➖ Màu đỏ: vị cà chua
➖ Màu xanh lá: vị wasabi
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
Website: http://www.kiki-shop.com/
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu

#kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo BÁNH SNACK XOẮN SAMJIN ➖ 25k/b ➖ SỈ SLL inbox Có 5 vị ➖ Màu đen: bò cay spicy ➖ Màu tím: vị hải sản ➖ Màu cam: vị phô mai cheddar ➖ Màu đỏ: vị cà chua ➖ Màu xanh lá: vị wasabi 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) Website: http://www.kiki-shop.com/ zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu

4/10/2017 10:20:12 AM 0
Về 5 thùng
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo.
 SOCOLA KISSES 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg
➖ 500k
➖ 2 bich 960k
➖ SỈ SLL inbox
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

Về 5 thùng #kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo . SOCOLA KISSES 1.5kg SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg ➖ 500k ➖ 2 bich 960k ➖ SỈ SLL inbox 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foody hcm #anvat #anvat online yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #choco late #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

4/8/2017 4:27:13 PM 0
Về 5 thùng
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo.
 SOCOLA KISSES 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg
➖ 500k
➖ 2 bich 960k
➖ SỈ SLL inbox
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

Về 5 thùng #kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo . SOCOLA KISSES 1.5kg SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg ➖ 500k ➖ 2 bich 960k ➖ SỈ SLL inbox 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foody hcm #anvat #anvat online yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #choco late #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

4/8/2017 4:24:46 PM 4


Sponsored AdsVề 5 thùng
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo.
 SOCOLA KISSES 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg
 SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg
➖ 500k
➖ 2 bich 960k
➖ SỈ SLL inbox
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

Về 5 thùng #kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo . SOCOLA KISSES 1.5kg SOCOLA NUGGETS Miniatures 1.5kg SOCOLA NUGGETS ALMONDS 1.5kg SOCOLA NUGGETS DARK 1.5kg ➖ 500k ➖ 2 bich 960k ➖ SỈ SLL inbox 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foody hcm #anvat #anvat online yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #choco late #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

4/8/2017 4:23:35 PM 0
Về 5 thùng
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo.
 SOCOLA KISSES DARK 283gr
 SOCOLA KISSES TRẮNG
 SOCOLA KISSES ALMONDS
 SOCOLA NUGGETS TOFFEE
 SOCOLA NUGGETS ALMONDS
 SOCOLA NUGGETS DARK
➖ 160k
➖ 2 bich 300k
➖ SỈ SLL inbox
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

Về 5 thùng #kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo . SOCOLA KISSES DARK 283gr SOCOLA KISSES TRẮNG SOCOLA KISSES ALMONDS SOCOLA NUGGETS TOFFEE SOCOLA NUGGETS ALMONDS SOCOLA NUGGETS DARK ➖ 160k ➖ 2 bich 300k ➖ SỈ SLL inbox 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foody hcm #anvat #anvat online yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #choco late #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

4/8/2017 4:20:35 PM 0
Về 5 thùng
#kiki_shop0203#kiki_anvat #kiki_banhkeo.
 SOCOLA KISSES DARK 283gr
 SOCOLA KISSES TRẮNG
 SOCOLA KISSES ALMONDS
 SOCOLA NUGGETS TOFFEE
 SOCOLA NUGGETS ALMONDS
 SOCOLA NUGGETS DARK
➖ 160k
➖ 2 bich 300k
➖ SỈ SLL inbox
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigonfood #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foodyhcm #anvat #anvatonline yummyfood #foodyhcm #foodyvn #foodysaigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #chocolate #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

Về 5 thùng #kiki_shop0203 #kiki_anvat #kiki_banhkeo . SOCOLA KISSES DARK 283gr SOCOLA KISSES TRẮNG SOCOLA KISSES ALMONDS SOCOLA NUGGETS TOFFEE SOCOLA NUGGETS ALMONDS SOCOLA NUGGETS DARK ➖ 160k ➖ 2 bich 300k ➖ SỈ SLL inbox 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan đăng lưu #diadiemanuong #saigon #saigon food #food #foody #lozi #lozier #lozivn diadiemanuong #ngon #foody hcm #anvat #anvat online yummyfood #foody hcm #foody vn #foody saigon #instargramfood #lozisaigon #hochiminh #mint #choco late #socola duc #hangnhap toffifee #sangtrong #quabieu #choco #banhkeo #mm #crispy

4/8/2017 4:18:56 PM 0