Shop Ăn Vặt Nhập 🇻🇳🇰🇷🇯🇵🇺🇸 - @kiki_shop0203's profile photo/

Shop Ăn Vặt Nhập 🇻🇳🇰🇷🇯🇵🇺🇸

@kiki_shop0203

Photos & videos by @kiki_shop0203


 Trời chiều mát mát, nghĩ gì khi bắt bếp ngoài trời và nướng món quái quỷ nài 
 #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Mề gà siêu ngon: 80k/kg
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Trời chiều mát mát, nghĩ gì khi bắt bếp ngoài trời và nướng món quái quỷ nài #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Mề gà siêu ngon: 80k/kg ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 9:47:40 AM 0
 Trời chiều mát mát, nghĩ gì khi bắt bếp ngoài trời và nướng món quái quỷ nài  #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Mề gà siêu ngon: 80k/kg
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Trời chiều mát mát, nghĩ gì khi bắt bếp ngoài trời và nướng món quái quỷ nài #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Mề gà siêu ngon: 80k/kg ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 9:47:23 AM 0
 Trời chiều mát mát, nghĩ gì khi bắt bếp ngoài trời và nướng món quái quỷ nài 
 #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Mề gà siêu ngon: 80k/kg
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Trời chiều mát mát, nghĩ gì khi bắt bếp ngoài trời và nướng món quái quỷ nài #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Mề gà siêu ngon: 80k/kg ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 9:47:09 AM 0
Sponsored Ads


 Muốn ăn kẹo dẻo ngon, tìn đến #trolli khách nhé 
 #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ #240k/hộp 1kg.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Muốn ăn kẹo dẻo ngon, tìn đến #trolli khách nhé #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ #240k/hộp 1kg. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 9:32:38 AM 0
 Muốn ăn kẹo dẻo ngon, tìn đến #trolli khách nhé 
 #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ #240k/hộp 1kg.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Muốn ăn kẹo dẻo ngon, tìn đến #trolli khách nhé #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ #240k/hộp 1kg. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 9:32:19 AM 0
 Thơn ngon đến miếng vụn cuối cùng 
 #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ Khoai tây mật ong Hàn Quốc 45k/bịch
 số lương rất có hạnnnnnnnnnnnnnnn
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Thơn ngon đến miếng vụn cuối cùng #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Khoai tây mật ong Hàn Quốc 45k/bịch số lương rất có hạnnnnnnnnnnnnnnn ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 9:32:02 AM 0
 Muốn ăn kẹo dẻo ngon, tìn đến #trolli khách nhé 
 #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ #240k/hộp 1kg.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Muốn ăn kẹo dẻo ngon, tìn đến #trolli khách nhé #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ #240k/hộp 1kg. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:53:08 AM 0
 Muốn ăn kẹo dẻo ngon, tìn đến #trolli khách nhé 
 #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ #240k/hộp 1kg.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Muốn ăn kẹo dẻo ngon, tìn đến #trolli khách nhé #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ #240k/hộp 1kg. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:52:45 AM 0
 Muốn ăn kẹo dẻo ngon, tìn đến #trolli khách nhé 
 #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ #240k/hộp 1kg.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Muốn ăn kẹo dẻo ngon, tìn đến #trolli khách nhé #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ #240k/hộp 1kg. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:52:25 AM 0
Sponsored Ads


 Sốt để nấu Lẩu, tokbokki kiểu Hàn, cơm trộn, mì cay Hàn hay buồn buồn nấu chung với mì gói Việt Nam cũng ngon luôn
#trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ bán lẻ 30k/200g
➖ Hộp 75k/500g.
➖ Thùng 800k/14kg
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Sốt để nấu Lẩu, tokbokki kiểu Hàn, cơm trộn, mì cay Hàn hay buồn buồn nấu chung với mì gói Việt Nam cũng ngon luôn #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ bán lẻ 30k/200g ➖ Hộp 75k/500g. ➖ Thùng 800k/14kg ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:43:16 AM 0
 Sốt để nấu Lẩu, tokbokki kiểu Hàn, cơm trộn, mì cay Hàn hay buồn buồn nấu chung với mì gói Việt Nam cũng ngon luôn
#trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ bán lẻ 30k/200g
➖ Hộp 75k/500g.
➖ Thùng 800k/14kg
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Sốt để nấu Lẩu, tokbokki kiểu Hàn, cơm trộn, mì cay Hàn hay buồn buồn nấu chung với mì gói Việt Nam cũng ngon luôn #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ bán lẻ 30k/200g ➖ Hộp 75k/500g. ➖ Thùng 800k/14kg ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:43:01 AM 0
 Sốt để nấu Lẩu, tokbokki kiểu Hàn, cơm trộn, mì cay Hàn hay buồn buồn nấu chung với mì gói Việt Nam cũng ngon luôn
#trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ bán lẻ 30k/200g
➖ Hộp 75k/500g.
➖ Thùng 800k/14kg
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Sốt để nấu Lẩu, tokbokki kiểu Hàn, cơm trộn, mì cay Hàn hay buồn buồn nấu chung với mì gói Việt Nam cũng ngon luôn #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ bán lẻ 30k/200g ➖ Hộp 75k/500g. ➖ Thùng 800k/14kg ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:42:20 AM 0
 Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề 
#trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ Hải sản bánh mì 75k/500g.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Hải sản bánh mì 75k/500g. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:13:47 AM 0
 Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề 
#trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ Hải sản bánh mì 75k/500g.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Hải sản bánh mì 75k/500g. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:13:31 AM 0
 Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề 
#trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ Hải sản bánh mì 75k/500g.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Hải sản bánh mì 75k/500g. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:13:17 AM 0
Sponsored Ads


 Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề 
#trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ Hải sản mayo 52k/500g.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Hải sản mayo 52k/500g. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:10:10 AM 0
 Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề 
#trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ Hải sản mayo 52k/500g.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Hải sản mayo 52k/500g. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:09:58 AM 0
 Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề 
#trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén 
➖ Hải sản mayo 52k/500g.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

Mưa nữa rồi, chiên cái gì ăn cho qua ngày đi nề #trờimưa ai mua bill trên #300k tui tặng hộp sữa uống chơi hén ➖ Hải sản mayo 52k/500g. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ www.kiki-shop.com 170 /2 phan đăng lưu p.3 phú nhuận zalo / viber: 0906012910 instagram: kiki_shop0203

5/29/2017 7:09:39 AM 0
Bánh bướm Sanritsu tiếp tục về hàng
Giá 80k/b

BẢNG GIÁ SHIP
- Bảng giá ship(searh diadiem.com từ địa chỉ nhà mình: 170/2 phan đăng luu, phú nhuận)
 PHÚ NHUẬN: 10k
 < 7km: 20k
 7-9km: 30k
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan dang luu

Bánh bướm Sanritsu tiếp tục về hàng Giá 80k/b BẢNG GIÁ SHIP - Bảng giá ship(searh diadiem.com từ địa chỉ nhà mình: 170/2 phan đăng luu, phú nhuận) PHÚ NHUẬN: 10k < 7km: 20k 7-9km: 30k 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan dang luu

5/29/2017 6:08:19 AM 0
Sponsored Ads


Bánh bướm Sanritsu tiếp tục về hàng
Giá 80k/b

BẢNG GIÁ SHIP
- Bảng giá ship(searh diadiem.com từ địa chỉ nhà mình: 170/2 phan đăng luu, phú nhuận)
 PHÚ NHUẬN: 10k
 < 7km: 20k
 7-9km: 30k
170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt)
zalo/viber/phone: 0906012910
fb: kiki shop 170/2 phan dang luu

Bánh bướm Sanritsu tiếp tục về hàng Giá 80k/b BẢNG GIÁ SHIP - Bảng giá ship(searh diadiem.com từ địa chỉ nhà mình: 170/2 phan đăng luu, phú nhuận) PHÚ NHUẬN: 10k < 7km: 20k 7-9km: 30k 170/2 phan đăng lưu, phú nhuận( call trước vì đi suốt) zalo/viber/phone: 0906012910 fb: kiki shop 170/2 phan dang luu

5/29/2017 6:08:13 AM 0