hamed - @seyedhamedgh's profile photo/

hamed

@seyedhamedgh

Photos & videos by @seyedhamedgh


چرا به سویه کمک می کنیم ؟؟؟فقط یکی از دلایلش است ...
زیرا سوریه در هشت سال دفاع مقدس هزاران تحریم را به جان خرید تا به ما کمک کند در صورتی که هم فقیر داشت هم هزاران مشکل ولی ملت سوریه همه چیز را برای کمک به ما به جان خرید ...و امروز دور از جوان مردی است که ما تنهایشان بگذاریم ....
به این آمهایی که می گویند چرا به سوریه کمک می کنیم مگه خودمان فقیر نداریم پول دستی ندهید اینها همان هایی هستند که بعد وقتی پولتون را خواستید میگند میخواستی ندی....
دیدم که میگم ....زیادم دیدم ....

چرا به سویه کمک می کنیم ؟؟؟فقط یکی از دلایلش است ... زیرا سوریه در هشت سال دفاع مقدس هزاران تحریم را به جان خرید تا به ما کمک کند در صورتی که هم فقیر داشت هم هزاران مشکل ولی ملت سوریه همه چیز را برای کمک به ما به جان خرید ...و امروز دور از جوان مردی است که ما تنهایشان بگذاریم .... به این آمهایی که می گویند چرا به سوریه کمک می کنیم مگه خودمان فقیر نداریم پول دستی ندهید اینها همان هایی هستند که بعد وقتی پولتون را خواستید میگند میخواستی ندی.... دیدم که میگم ....زیادم دیدم ....

5/29/2017 3:15:03 PM 6
وقتی منافع شخص به منافع جمع میچربد ....
ایشان احسان رستگار هستند خبرنگار و منتقد اصلاح طلب که خودش را منصف میداند ...ایا خداحافظی فرانچستو توتی مهم است یا دادن گاز ملت ایران به رایگان به ترکیه ؟؟؟؟
خبرنگار که رسالتش خبر رسانی است اشکار کردن حقایق است برای به خطر نیفتادن منافع شخصی اش دهانش را می بندد و حق و ناحق را نمی بیند .....
کسی که کلمه منتقد را درعنوان فعالیت خود پیجش نوشته است اما از آنچه که منافعش را به خطر بیندازد هیچ نقدی نمی کند ....رسالت خبرنگار دفاع از حقوق ملت و شفاف سازی و آشکار کردن حقایق است ... امروز میگویند وظیفه صدا و سیما است ...پس وظیفه شما چیست ؟؟؟؟وظیفه شما پوشش دادن خبر خداحافظی فرانچسکو توتی است ....
ایشان خودشان وظیفشان را عمل نمی کنند اما از دیگران میخواهند به وظیفه شان عمل کنند وقتی شما منافع خودت را به جمع ترجیح میدهی از دیگران انتظار نداشته باش همین کار را پیش نگیرند ....تا بوده همین بوده است منافع شخص به جمع چربیده است ....
خودتان را آماده کنید از این ماه پول گاز ملت ترکیه روی قبض هایتان می آید و باید پرداخت کنید ....
یه سلامی هم میکنیم به اونایی که میگویند چرا به حزب الله لبنان کمک میکنید چرا به سوریه کمک می کنید شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر می دادند ....سلام بی غیرت خیلی دوست دارم بدانم چرا امروز صدایت در نطفه خفه شده است ؟؟؟ایا دیگر فقیر نداریم که صدایت در نمی اید ...

وقتی منافع شخص به منافع جمع میچربد .... ایشان احسان رستگار هستند خبرنگار و منتقد اصلاح طلب که خودش را منصف میداند ...ایا خداحافظی فرانچستو توتی مهم است یا دادن گاز ملت ایران به رایگان به ترکیه ؟؟؟؟ خبرنگار که رسالتش خبر رسانی است اشکار کردن حقایق است برای به خطر نیفتادن منافع شخصی اش دهانش را می بندد و حق و ناحق را نمی بیند ..... کسی که کلمه منتقد را درعنوان فعالیت خود پیجش نوشته است اما از آنچه که منافعش را به خطر بیندازد هیچ نقدی نمی کند ....رسالت خبرنگار دفاع از حقوق ملت و شفاف سازی و آشکار کردن حقایق است ... امروز میگویند وظیفه صدا و سیما است ...پس وظیفه شما چیست ؟؟؟؟وظیفه شما پوشش دادن خبر خداحافظی فرانچسکو توتی است .... ایشان خودشان وظیفشان را عمل نمی کنند اما از دیگران میخواهند به وظیفه شان عمل کنند وقتی شما منافع خودت را به جمع ترجیح میدهی از دیگران انتظار نداشته باش همین کار را پیش نگیرند ....تا بوده همین بوده است منافع شخص به جمع چربیده است .... خودتان را آماده کنید از این ماه پول گاز ملت ترکیه روی قبض هایتان می آید و باید پرداخت کنید .... یه سلامی هم میکنیم به اونایی که میگویند چرا به حزب الله لبنان کمک میکنید چرا به سوریه کمک می کنید شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر می دادند ....سلام بی غیرت خیلی دوست دارم بدانم چرا امروز صدایت در نطفه خفه شده است ؟؟؟ایا دیگر فقیر نداریم که صدایت در نمی اید ...

5/29/2017 3:06:02 PM 3
رسالت سینماو رسانه امروز ما چیست ؟؟؟
سینما و رسانه ما امروز رسالت فساد و انحطاط را در جامعه داراست...سینما و رسانه ای که امروز به جای اینکه مقابل فرهنگ های غلط جامعه بایستد آنها را ترویج میکند....تجملات را ترویج میکند ....فساد را ترویج میکند .. آثار سینما و رسانه ما در بیست سال گذشته #روزی_روزگاری است ...#در_پناه_تو است ...#مزد_ترس است ..#آژانس_شیشه_ای و غیره است ...و از همه آن آثارها مهم تر #بچه های_آسمان است....بچه های آسمانی که فقر دارند اما نه فقر رقت انگیز بلکه فقر شرافتمندانه ...بلکه رسالتش شرافت مندی است.سکانس و سکانس این فیلم ترویج شرافت است...
اما امروز نگاه بالا به پایین سینما که در اختیار نظام سرمایه داری است تا جای پیش میرود که هنرمندی مردم را رعیت و تن پرور خطاب می کند ...و نگاهشان به مردم نگاه گوسفندانی است که یک چوپان باید بالای سرشان باشد...نگاهشان به فقرا به گونه ای است که نه انسانند و نه شرافتی دارند و این نگاه است که #ابد_و_یک_روز و #جدایی_نادر_از_سیمین و غیره می سازد....و فردی از نظام سرمایه داری نقش فقیر را بازی می کند تا نگاه بالا به پایبنش را به رخت بکشد تا بگوید شرافتی در شما نیست ....شرافت ،فرهنگ و هنر مال ماست و شما گوسفندانی هستید که باید چشم و گوشتان بدستان ما باشد ....این نگاه نظام سرمایه داری و سینما است نگاه بالا به پایین ....مثل کسی که در هواپیما نشسته است و انسان ها را مثال نقطه های بی ارزش سیاهی روی کاغذ می بیند ...رسالت امروز سینمای ما رسالت فساد و انحطاط است...
این برترین #سکانس تاریخ سینمای ماست ....بوسه ماهی ها پر پاهای علی ....
#مجید_مجیدی

رسالت سینماو رسانه امروز ما چیست ؟؟؟ سینما و رسانه ما امروز رسالت فساد و انحطاط را در جامعه داراست...سینما و رسانه ای که امروز به جای اینکه مقابل فرهنگ های غلط جامعه بایستد آنها را ترویج میکند....تجملات را ترویج میکند ....فساد را ترویج میکند .. آثار سینما و رسانه ما در بیست سال گذشته #روزی_روزگاری است ...#در_پناه_تو است ...#مزد_ترس است ..#آژانس_شیشه_ای و غیره است ...و از همه آن آثارها مهم تر #بچه های_آسمان است....بچه های آسمانی که فقر دارند اما نه فقر رقت انگیز بلکه فقر شرافتمندانه ...بلکه رسالتش شرافت مندی است.سکانس و سکانس این فیلم ترویج شرافت است... اما امروز نگاه بالا به پایین سینما که در اختیار نظام سرمایه داری است تا جای پیش میرود که هنرمندی مردم را رعیت و تن پرور خطاب می کند ...و نگاهشان به مردم نگاه گوسفندانی است که یک چوپان باید بالای سرشان باشد...نگاهشان به فقرا به گونه ای است که نه انسانند و نه شرافتی دارند و این نگاه است که #ابد_و_یک_روز و #جدایی_نادر_از_سیمین و غیره می سازد....و فردی از نظام سرمایه داری نقش فقیر را بازی می کند تا نگاه بالا به پایبنش را به رخت بکشد تا بگوید شرافتی در شما نیست ....شرافت ،فرهنگ و هنر مال ماست و شما گوسفندانی هستید که باید چشم و گوشتان بدستان ما باشد ....این نگاه نظام سرمایه داری و سینما است نگاه بالا به پایین ....مثل کسی که در هواپیما نشسته است و انسان ها را مثال نقطه های بی ارزش سیاهی روی کاغذ می بیند ...رسالت امروز سینمای ما رسالت فساد و انحطاط است... این برترین #سکانس تاریخ سینمای ماست ....بوسه ماهی ها پر پاهای علی .... #مجید_مجیدی

5/29/2017 10:35:26 AM 9
Sponsored Ads


درست نذر کنیم درست دعا کنیم...
ما همیشه نذر هایی می کنیم که درست نیست و بعد پشیمانیم....
کیفیت به تعداد و قیمت و غیره نیست ...کیفیت به دل است...
اصلا یک مسئله عجیبی شده است.. برای صلوات فرستادن و دعا خواندن و غیره ما تعداد مشخص می کنیم و معمولا هم اول داغ هستیم تعداد بالا مشخص می کنیم و بعد هم پشیمانیم ...
طرف میگوید نذر کرده ام ده هزار صلوات بفرستم.. یک صلوات شمار نیز به دست گرفته است مدام صلوات میفرستد به عدد صلوات شمار نگاه میکند میبیند پیش نمیرود... خودش را فحش میدهد که چرا گفته است ده هزارتا..ای کاش میگفت هزارتا.... و تا دلتان بخواهد از این اقسام داریم ...یا طرف یک گله گوسفند نذر میکند بعد میرود قیمت گوسفند را که میبیند دود از کله اش بلند میشود ...
یک صلوات با اصل و نسب فرستادن میبینید ارزشش از ده هزار صلوات بیشتر است ..وقتی شما تعداد بالا صلوات، دعا یا سوره قرانی و یا زمانی خاصی را برای خواندن نذر مشخص می کنید از یک جایی به بعد خواندنتان سرسری است و جان و دلتان همراهش نیست ..و این ارزشی ندارد ...یک یا علی ع بگو که ارزش ده هزار یا علی ع داشته باشد...نه اینکه ده هزار یا علی ع کم ارزش بگویی....
اصلا چه نیازی است بخواهی تعداد یا قیمت مشخص کنید ....برای چه کسی تعداد مشخص می کنید ؟؟؟برای پرودگار ؟؟؟ او که خود بی نهایت است ..تعداد های شما برایش خنده دار است ...
بگو نذر میکنم ان شاالله به یاری خدا صلوات بفرستم ...
خودتان را گیر نیندازید و بخواهید از روی اجبار کاری را انجام دهید....
به گونه ای نذر کنید که در گیر اعداد و ارقام و قیمت ها نباشید....برای خداوندگار بی نهایت ها اعداد و ارقام بی ارزش است ....
یا حق ....

درست نذر کنیم درست دعا کنیم... ما همیشه نذر هایی می کنیم که درست نیست و بعد پشیمانیم.... کیفیت به تعداد و قیمت و غیره نیست ...کیفیت به دل است... اصلا یک مسئله عجیبی شده است.. برای صلوات فرستادن و دعا خواندن و غیره ما تعداد مشخص می کنیم و معمولا هم اول داغ هستیم تعداد بالا مشخص می کنیم و بعد هم پشیمانیم ... طرف میگوید نذر کرده ام ده هزار صلوات بفرستم.. یک صلوات شمار نیز به دست گرفته است مدام صلوات میفرستد به عدد صلوات شمار نگاه میکند میبیند پیش نمیرود... خودش را فحش میدهد که چرا گفته است ده هزارتا..ای کاش میگفت هزارتا.... و تا دلتان بخواهد از این اقسام داریم ...یا طرف یک گله گوسفند نذر میکند بعد میرود قیمت گوسفند را که میبیند دود از کله اش بلند میشود ... یک صلوات با اصل و نسب فرستادن میبینید ارزشش از ده هزار صلوات بیشتر است ..وقتی شما تعداد بالا صلوات، دعا یا سوره قرانی و یا زمانی خاصی را برای خواندن نذر مشخص می کنید از یک جایی به بعد خواندنتان سرسری است و جان و دلتان همراهش نیست ..و این ارزشی ندارد ...یک یا علی ع بگو که ارزش ده هزار یا علی ع داشته باشد...نه اینکه ده هزار یا علی ع کم ارزش بگویی.... اصلا چه نیازی است بخواهی تعداد یا قیمت مشخص کنید ....برای چه کسی تعداد مشخص می کنید ؟؟؟برای پرودگار ؟؟؟ او که خود بی نهایت است ..تعداد های شما برایش خنده دار است ... بگو نذر میکنم ان شاالله به یاری خدا صلوات بفرستم ... خودتان را گیر نیندازید و بخواهید از روی اجبار کاری را انجام دهید.... به گونه ای نذر کنید که در گیر اعداد و ارقام و قیمت ها نباشید....برای خداوندگار بی نهایت ها اعداد و ارقام بی ارزش است .... یا حق ....

5/29/2017 1:21:36 AM 9
ایشون پوگبا هستند گران ترین فوتبالیست جهان دیروز در مکه و اولین روز ماه رمضان ....این پست گران ترین و یکی از بهترین فوتبالیست های جهان است که مسلمان هستند .. ..
حالا یه سری ایرانی میرند زیر پیجش مینویسند بجای اینکه بری مکه به فقرا کمک کن....
فوتبالیستم اگه باشه ایشونه ....
#paulpogba
@paulpogba

ایشون پوگبا هستند گران ترین فوتبالیست جهان دیروز در مکه و اولین روز ماه رمضان ....این پست گران ترین و یکی از بهترین فوتبالیست های جهان است که مسلمان هستند .. .. حالا یه سری ایرانی میرند زیر پیجش مینویسند بجای اینکه بری مکه به فقرا کمک کن.... فوتبالیستم اگه باشه ایشونه .... #paulpogba @paulpogba

5/28/2017 10:19:15 AM 9
آقا : من شمشیر را کشیده ام ...
بگذار راحت برایت بگویم هرجا سخن نامربوط نا حقی شنیدی ولی اگر بخاطر منافع شخصی ات که ممکن است ایستادگی مقابل سخن ناحق منافع شخصیت را تحت تاثیر قرار دهد و از بین ببرد ...سکوت کردی ...در مسلمانی ات شک کن ...
نهج البلاغه
 به خدا سوگند! اين دنياي شما كه به انواع حرام آلوده است، در ديده من از استخوان خوكي كه در دست بيماري جذامي باشد، پست تر است.

آقا : من شمشیر را کشیده ام ... بگذار راحت برایت بگویم هرجا سخن نامربوط نا حقی شنیدی ولی اگر بخاطر منافع شخصی ات که ممکن است ایستادگی مقابل سخن ناحق منافع شخصیت را تحت تاثیر قرار دهد و از بین ببرد ...سکوت کردی ...در مسلمانی ات شک کن ... نهج البلاغه به خدا سوگند! اين دنياي شما كه به انواع حرام آلوده است، در ديده من از استخوان خوكي كه در دست بيماري جذامي باشد، پست تر است.

5/27/2017 5:23:13 PM 6
پیام تبریک شاهرخ خان به مناسب فرار رسیدن ماه مبارک رمضان به مسلمانان همین الان یهویی ...
شاهرخ هنوز توجیه نیست که بجای اینکه روزه بگیره به فقرا کمک کنه 
البته در جریان هستید که شاهرج متحجر عقب مونده ...افراطی ...بی شناسنامه است 
شاهرخ به جای روزه به فقرا کمک کن عمو ببینه ....

پیام تبریک شاهرخ خان به مناسب فرار رسیدن ماه مبارک رمضان به مسلمانان همین الان یهویی ... شاهرخ هنوز توجیه نیست که بجای اینکه روزه بگیره به فقرا کمک کنه البته در جریان هستید که شاهرج متحجر عقب مونده ...افراطی ...بی شناسنامه است شاهرخ به جای روزه به فقرا کمک کن عمو ببینه ....

5/26/2017 9:41:51 PM 25
در دنیایی زندگی می کنیم که بیشترین کلمات استفاده شده برای رسیدن به قدرت سیاستمدارانش و طرفدارانشان در مورد فقرا است اما در جامعه حتی حاضر به هم نشینی کنار فقرا نیستند ....
هیچ فرقی بین ممل دنیا نمی کند حتی در نژاد که خیلی ها ان را برتری می دانند...همه آدمها به یک صورت به دنیا می آیند فقط در مکان های متفاوت اما آنهایی که همیشه محکومند...فقرا هستند...فقرا محکومند ...محکومند به زندگی میان انسانهایی که برای رسیدن به اهدافشان از آنها مایه می گذارند اما در واقع حاضر به نشستن کنارشان هم نیستند...فقرا همیشه در جای جای کره زمین محکومند...
از فردا دوباره خواهیم دید کسانی که برای رسیدن به اهدافشان دوباره با قدرت از فقرا مایه می گذارند و می گویند چرا روزه میگیرید به جایش به فقرا کمک کنید .....
فقرا محکومند....
فرا رسیدن ماه رمضان را به همه مسلمانان جهان تبریک عرض می نمایم....

در دنیایی زندگی می کنیم که بیشترین کلمات استفاده شده برای رسیدن به قدرت سیاستمدارانش و طرفدارانشان در مورد فقرا است اما در جامعه حتی حاضر به هم نشینی کنار فقرا نیستند .... هیچ فرقی بین ممل دنیا نمی کند حتی در نژاد که خیلی ها ان را برتری می دانند...همه آدمها به یک صورت به دنیا می آیند فقط در مکان های متفاوت اما آنهایی که همیشه محکومند...فقرا هستند...فقرا محکومند ...محکومند به زندگی میان انسانهایی که برای رسیدن به اهدافشان از آنها مایه می گذارند اما در واقع حاضر به نشستن کنارشان هم نیستند...فقرا همیشه در جای جای کره زمین محکومند... از فردا دوباره خواهیم دید کسانی که برای رسیدن به اهدافشان دوباره با قدرت از فقرا مایه می گذارند و می گویند چرا روزه میگیرید به جایش به فقرا کمک کنید ..... فقرا محکومند.... فرا رسیدن ماه رمضان را به همه مسلمانان جهان تبریک عرض می نمایم....

5/26/2017 1:47:21 PM 14
چه پر افتخار مردانی بوده اند...که سر بر ستم فرود نیاوردند..و دامن شرف پیراسته نگه داشتند..و پلیدی ذلت برتن هموار نیافتند و زندگی جاویدان بر دنیای ننگین ترجیح نهادند و شکوه پایدار بر ماندن خود برگزیدند...
و کفن شهادت در بر و عروس سعادت ببر در گذشتند...
بر عاطفه پاک و احساس تابناکشان آفرین...بر استادگرا نمایه هنرمندی هزار آفرین که مظهر راستین دین است..
و جمال آئین و مردی پر یقین به خاطر شاهکاری که برای امتشان پدید آوردند و جهدی که نمودند و هنری که بخرج دادند....
آنان که مرد عمل و تقوا بودند رفتند...و اینان که ترس جانمایه وجودشان است ماندند....
جان سوز است رفت آنان و جان سوز تر ماندن اینان که امروز هم سر بر ستم فرود می آوردند و هم آماج تیر شماتت می کنند...
در چشمان شما همان هراسی را میبینم که من نیز در دل دارم ...شاید روزی برسد که نشانی از شجاعت باقی نمانده باشد...روزی که یاران از یاد رفته و پیمان ها گسسته شوند ...اما امروز آن روز نیست ....
امروز آن روز نیست ....بمانید و بایستید و پرچم نبرد بر سر به اهتزاز نگه دارید که امروز آن روز نیست ...چون ما هنوز هم ایستاده ایم... به یاد خرمشهر و شهدای غواص و همه شهدایی که سر بر ستم فرود نیاورند ....

چه پر افتخار مردانی بوده اند...که سر بر ستم فرود نیاوردند..و دامن شرف پیراسته نگه داشتند..و پلیدی ذلت برتن هموار نیافتند و زندگی جاویدان بر دنیای ننگین ترجیح نهادند و شکوه پایدار بر ماندن خود برگزیدند... و کفن شهادت در بر و عروس سعادت ببر در گذشتند... بر عاطفه پاک و احساس تابناکشان آفرین...بر استادگرا نمایه هنرمندی هزار آفرین که مظهر راستین دین است.. و جمال آئین و مردی پر یقین به خاطر شاهکاری که برای امتشان پدید آوردند و جهدی که نمودند و هنری که بخرج دادند.... آنان که مرد عمل و تقوا بودند رفتند...و اینان که ترس جانمایه وجودشان است ماندند.... جان سوز است رفت آنان و جان سوز تر ماندن اینان که امروز هم سر بر ستم فرود می آوردند و هم آماج تیر شماتت می کنند... در چشمان شما همان هراسی را میبینم که من نیز در دل دارم ...شاید روزی برسد که نشانی از شجاعت باقی نمانده باشد...روزی که یاران از یاد رفته و پیمان ها گسسته شوند ...اما امروز آن روز نیست .... امروز آن روز نیست ....بمانید و بایستید و پرچم نبرد بر سر به اهتزاز نگه دارید که امروز آن روز نیست ...چون ما هنوز هم ایستاده ایم... به یاد خرمشهر و شهدای غواص و همه شهدایی که سر بر ستم فرود نیاورند ....

5/25/2017 2:55:05 PM 11
Sponsored Ads


واقعیت را همیشه باید بیان کرد ....همیشه هم پارتی بازی بد نیست در جایی که فرد شایسته است اتفاقا پارتی بازی نمیشود شایسته سالاری میشود ...
و#حسین_شمقدری نمونه بارز یک شایسته سالاری است...
و از نظر بنده حقیر ایشان بهترین مستند ساز ایران هستند....
اولین مستندی که از ایشان دیدم میراث آلبرتا بود آنهم در زمان وزارت پدر دقیقا مشخص بود که پارتی بازی های صورت گرفته است اما به محض پایان مستند دیگر برایم پارتی بازی نبود بلکه شایسته سالاری بود و او را می توان تنها شایسته سالار ده بیست سال اخیر ایران دانست....
شایسته سالاری که بهترین مستند ها را ساخت ...
توصیه می کنم مستند سی و سه سال سکوت ایشان را از دست ندهید...چنین مستندی دیگر هیچ جا گیرتان نمی آید .....
.
.
.
پیج معروفی امروز 
@marzieh_seyfi

واقعیت را همیشه باید بیان کرد ....همیشه هم پارتی بازی بد نیست در جایی که فرد شایسته است اتفاقا پارتی بازی نمیشود شایسته سالاری میشود ... و#حسین_شمقدری نمونه بارز یک شایسته سالاری است... و از نظر بنده حقیر ایشان بهترین مستند ساز ایران هستند.... اولین مستندی که از ایشان دیدم میراث آلبرتا بود آنهم در زمان وزارت پدر دقیقا مشخص بود که پارتی بازی های صورت گرفته است اما به محض پایان مستند دیگر برایم پارتی بازی نبود بلکه شایسته سالاری بود و او را می توان تنها شایسته سالار ده بیست سال اخیر ایران دانست.... شایسته سالاری که بهترین مستند ها را ساخت ... توصیه می کنم مستند سی و سه سال سکوت ایشان را از دست ندهید...چنین مستندی دیگر هیچ جا گیرتان نمی آید ..... . . . پیج معروفی امروز @marzieh_seyfi

5/25/2017 10:04:53 AM 8
این حجم از درگیری مردم برای رسیدن به کرسی ها برای خدمت نیست بلکه برای قدرت است،برای رسیدن به سه گانه معروف...قدرت،شهرت،پول....
این حجم از ثبت نام کردن ها برای ریاست جمهوری ،مجلس،شورای شهر و.... تماما برای رسیدن به همان سه گانه است....که همیشه قبل انتخابات از نام و جیب ملت پابرهنه استفاده میشود....و بعد از آن دیگر ما بدو و گرگ ها بدو....
عجیب است جزو بزرگترین تناقض های دنیاست طرف قبل از انتخابات تمام و کمال سخنانش آبادانی وطن و رسیدگی به ملت است اما بعد از انتخابات چه به کرسی مد نظر رسیده باشد چه نرسیده باشد تبلیغاتش را از کف خیابان جمع نمی کند....
ما متناقض ترین کشور دنیا هستیم ....اختلاس را بد میدانیم اما نه برای خود بلکه برای دیگران ....رانت و پارتی بازی را بد میدانیم اما نه برای خود بلکه برای دیگران....
وقتی از اختلاس یک دولتی سخن میگوییم به جای اینکه جلویش را بگیرد از اختلاس دولت قبل سخن میگوید...
و چه زیبا گفت علی ع : آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند....و این اصلی ترین و زیر بنایی ترین اصل اخلاق و انسانیت است....
و اینجا متناقض ترین کشور دنیا است و یکی از بدترین تناقض هایش این است که فردی پول عمل جراحی مادرش را ندارد و فردی از زیادی داشتن نمی داند دیگر کجای صورتش را عمل کند ....
پیج معروفی امروز....
@behnam.kasb

این حجم از درگیری مردم برای رسیدن به کرسی ها برای خدمت نیست بلکه برای قدرت است،برای رسیدن به سه گانه معروف...قدرت،شهرت،پول.... این حجم از ثبت نام کردن ها برای ریاست جمهوری ،مجلس،شورای شهر و.... تماما برای رسیدن به همان سه گانه است....که همیشه قبل انتخابات از نام و جیب ملت پابرهنه استفاده میشود....و بعد از آن دیگر ما بدو و گرگ ها بدو.... عجیب است جزو بزرگترین تناقض های دنیاست طرف قبل از انتخابات تمام و کمال سخنانش آبادانی وطن و رسیدگی به ملت است اما بعد از انتخابات چه به کرسی مد نظر رسیده باشد چه نرسیده باشد تبلیغاتش را از کف خیابان جمع نمی کند.... ما متناقض ترین کشور دنیا هستیم ....اختلاس را بد میدانیم اما نه برای خود بلکه برای دیگران ....رانت و پارتی بازی را بد میدانیم اما نه برای خود بلکه برای دیگران.... وقتی از اختلاس یک دولتی سخن میگوییم به جای اینکه جلویش را بگیرد از اختلاس دولت قبل سخن میگوید... و چه زیبا گفت علی ع : آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند....و این اصلی ترین و زیر بنایی ترین اصل اخلاق و انسانیت است.... و اینجا متناقض ترین کشور دنیا است و یکی از بدترین تناقض هایش این است که فردی پول عمل جراحی مادرش را ندارد و فردی از زیادی داشتن نمی داند دیگر کجای صورتش را عمل کند .... پیج معروفی امروز.... @behnam.kasb

5/25/2017 9:51:56 AM 5
__دوستت دارم اینو میدونی ؟؟؟؟
لبخندی روی لبانش نشست
__آره وشنیدنش خالی از لطف نیست....
دیالوگ های خودم ....
.
.
.
.
 پیج معروفی این پست ....تو هر پست یک پیج فعال معرفی میکنم...
@bentolzahra71

__دوستت دارم اینو میدونی ؟؟؟؟ لبخندی روی لبانش نشست __آره وشنیدنش خالی از لطف نیست.... دیالوگ های خودم .... . . . . پیج معروفی این پست ....تو هر پست یک پیج فعال معرفی میکنم... @bentolzahra71

5/24/2017 9:58:05 AM 2
واقعا این زشت است که ما در هنر مکتب اسلامی هیچ نداریم نه در سینما و رسانه نه در موسیقی .....در سینما مکتب انقلابی سال های آخرشان را در حال طی کردن هستند ...یعنی بعد از بزرگانی چون حاتمی کیا و مجیدی و طالبی و چند تن دیگر جایگزینی نیست یعنی بعد استاد سلحشور هیچ جایگزینی نداریم این هایی هم که هستند جامانده گان جنگ و انقلاب هستند..و ما هیچ کاری نکرده ایم...
این گله ای است که ما از اینان داریم ...اصغر فرهادی با سابقه ای کمتر از نصف حاتمی کیا امروز خروجی مخصوص خودش را داراست و هنرمند با سبک تفکر خودش تحویل جامعه می دهد ...
اما مکتب انقلابی هیچ خروجی ندارد ....یعنی بزرگان مکتب انقلابی ده کارگردان تحویل جامعه نداده اند ده نفر را پرورش نداده اند....اینکه امروز هنرمند باهنر جوان انقلابی باید در خانه اش بخوابد...و نابودی هنرش را ببیند ...و سینما امروز ما تبدیل به مبتذل ترین سینماهای دنیا شود که در مصر مانع پخش فیلم ما شوند و بگویند فیلم های شما سکسی است زبان بدن بازیگرانتان بشدت تحریک آمیز و جنسی است و قابل پخش نیست ...بیان گر این است که مکتب انقلابی رسانه ما به پایان رسیده است وقتی دستاوردی ندارد....
و من به چشم خود دیدم که هنرمند انقلابی ما بُرید و رفت ...چندین هنرمند خوب انقلابی دیدم که بُریدند و به هند و استرالیا و ترکیه پناه بردند ....به والله انقدری که هنرمندی انقلابی در پی رفتن است غیر انقلابی نیست برای غیر انقلابیه لیبرال اینجا بهشت اپوزیسیون است اینجا بهترین جا برای کار کردن است....اینجا در مرکز جمهوری اسلامی هنرمند انقلابی منزوی تر از همیشه است...و فرار تنها راه درمانش ....
امروز ما نه کار داریم، نه رسانه ،نه بودجه، نه توجه، نه هیچ چیز دیگری امروز ما فقط میخواهیم برویم ....
امروز به شما میگویم از این ده سال آخری که از مکتب انقلابی چیزی مانده و گاه فیلمی منتشر میشود حسابی لذت ببرید ....ده سال دیگر خبری از سینمای انقلابی نیست.....ده سال دیگر خبری از هنرمند انقلابی نیست....
شاید اصلا ده سال دیگر خبری از ماهیت اصلی انقلاب هم نباشد...

واقعا این زشت است که ما در هنر مکتب اسلامی هیچ نداریم نه در سینما و رسانه نه در موسیقی .....در سینما مکتب انقلابی سال های آخرشان را در حال طی کردن هستند ...یعنی بعد از بزرگانی چون حاتمی کیا و مجیدی و طالبی و چند تن دیگر جایگزینی نیست یعنی بعد استاد سلحشور هیچ جایگزینی نداریم این هایی هم که هستند جامانده گان جنگ و انقلاب هستند..و ما هیچ کاری نکرده ایم... این گله ای است که ما از اینان داریم ...اصغر فرهادی با سابقه ای کمتر از نصف حاتمی کیا امروز خروجی مخصوص خودش را داراست و هنرمند با سبک تفکر خودش تحویل جامعه می دهد ... اما مکتب انقلابی هیچ خروجی ندارد ....یعنی بزرگان مکتب انقلابی ده کارگردان تحویل جامعه نداده اند ده نفر را پرورش نداده اند....اینکه امروز هنرمند باهنر جوان انقلابی باید در خانه اش بخوابد...و نابودی هنرش را ببیند ...و سینما امروز ما تبدیل به مبتذل ترین سینماهای دنیا شود که در مصر مانع پخش فیلم ما شوند و بگویند فیلم های شما سکسی است زبان بدن بازیگرانتان بشدت تحریک آمیز و جنسی است و قابل پخش نیست ...بیان گر این است که مکتب انقلابی رسانه ما به پایان رسیده است وقتی دستاوردی ندارد.... و من به چشم خود دیدم که هنرمند انقلابی ما بُرید و رفت ...چندین هنرمند خوب انقلابی دیدم که بُریدند و به هند و استرالیا و ترکیه پناه بردند ....به والله انقدری که هنرمندی انقلابی در پی رفتن است غیر انقلابی نیست برای غیر انقلابیه لیبرال اینجا بهشت اپوزیسیون است اینجا بهترین جا برای کار کردن است....اینجا در مرکز جمهوری اسلامی هنرمند انقلابی منزوی تر از همیشه است...و فرار تنها راه درمانش .... امروز ما نه کار داریم، نه رسانه ،نه بودجه، نه توجه، نه هیچ چیز دیگری امروز ما فقط میخواهیم برویم .... امروز به شما میگویم از این ده سال آخری که از مکتب انقلابی چیزی مانده و گاه فیلمی منتشر میشود حسابی لذت ببرید ....ده سال دیگر خبری از سینمای انقلابی نیست.....ده سال دیگر خبری از هنرمند انقلابی نیست.... شاید اصلا ده سال دیگر خبری از ماهیت اصلی انقلاب هم نباشد...

5/24/2017 12:23:19 AM 8
ما از آن ملت هایی هستیم که یک چیزی را می خواهیم اما حاضر نیستیم نه حرکتی برای رسیدن به آن انجام دهیم نه شرایط را برای بدست آوردنش فراهم کنیم...
خیلی ها خواستار اجازه ورود زنان در ورزشگاه هستند...اما سوال از خودتان آیا ورزشگاه های ما حتی ده درصد شرایط ورود زنان به داخل آن را دارا هستند ؟؟؟
جواب خیلی ساده است نه ...نیازی به فکر کردن هم ندارد.‌..جدا از آنکه جو ورود زنان را ندارد بلکه ساده ترین شرایط و سرویس ها را برای ورود زنان ندارد ...
آیا ورزشگاهی که سرویس بهداشتی و آب خوری درستی ندارد آماده ورود زنان است ؟؟؟؟
اصلا کاری به مسائل دیگر نداریم ....حرف امروز ما فقط شرایط است ...
ما کشوری هستیم که دنیا به ما نگاه می کند ...آن سر دنیا تماشاگر با آپیجی زمین را هدف میگیرد آن سر دنیا تماشاگر سر خوک در زمین پرتاب می کند میشود فان و طنز و نهایتا یه جریمه ساده ...اینجا در ایران شما یک ترقه کبریتی در زمین می اندازید تیمتان را از ورود به ورزشگاه محروم می کنند ....ما کشوری هستیم که اخبار دنیا به کوچکترین اتفاقات افتاده در داخل کشور هزار پروبال میدهند ...
ما شرایط ورود زنان را از هیچ لحاظی نداریم نه فنی نه اخلاقی ...مایی که وقتی تیم گهر درود در لیگ برتر میبازد و تماشاگرانش قانون شکنی می کنند و به جای فحش خواهر و مادر به مربی و بازیکنان آنها را تشویق می کنند تا چند ماه این موضوع رسانه های مارا در بر میگیرد ...مایی که جنبه باخت نداریم و وقتی تیممان میبازد صندلی میشکنیم اتوبوس نابود میکنیم طرفدار حریف را میزنیم ...آیا شرایط ورود زنان را داریم حتی تصور ورود زنان به ورزشگاه با این شرایط دیوانه کنند است تصور اینکه طرفداران تیم بازنده طرفدار خانم تیم حریفی را گیر بیندازند و به او بخاطر طرفداری از تیم حریف تجاوز کنند ....و این واقعیت این ماجرا است که از هیچ لحاظی نه فنی نه اخلاقی نه منشی یک درصد هم شرایط ورود زنان به ورزشگاه را نداریم ....لطفا این نگاه پوپولیستی شهوت پرستانه را از چشمانتان بزدایید ای مردانی که گلو جر میدهید برای ورود زنان ....

ما از آن ملت هایی هستیم که یک چیزی را می خواهیم اما حاضر نیستیم نه حرکتی برای رسیدن به آن انجام دهیم نه شرایط را برای بدست آوردنش فراهم کنیم... خیلی ها خواستار اجازه ورود زنان در ورزشگاه هستند...اما سوال از خودتان آیا ورزشگاه های ما حتی ده درصد شرایط ورود زنان به داخل آن را دارا هستند ؟؟؟ جواب خیلی ساده است نه ...نیازی به فکر کردن هم ندارد.‌..جدا از آنکه جو ورود زنان را ندارد بلکه ساده ترین شرایط و سرویس ها را برای ورود زنان ندارد ... آیا ورزشگاهی که سرویس بهداشتی و آب خوری درستی ندارد آماده ورود زنان است ؟؟؟؟ اصلا کاری به مسائل دیگر نداریم ....حرف امروز ما فقط شرایط است ... ما کشوری هستیم که دنیا به ما نگاه می کند ...آن سر دنیا تماشاگر با آپیجی زمین را هدف میگیرد آن سر دنیا تماشاگر سر خوک در زمین پرتاب می کند میشود فان و طنز و نهایتا یه جریمه ساده ...اینجا در ایران شما یک ترقه کبریتی در زمین می اندازید تیمتان را از ورود به ورزشگاه محروم می کنند ....ما کشوری هستیم که اخبار دنیا به کوچکترین اتفاقات افتاده در داخل کشور هزار پروبال میدهند ... ما شرایط ورود زنان را از هیچ لحاظی نداریم نه فنی نه اخلاقی ...مایی که وقتی تیم گهر درود در لیگ برتر میبازد و تماشاگرانش قانون شکنی می کنند و به جای فحش خواهر و مادر به مربی و بازیکنان آنها را تشویق می کنند تا چند ماه این موضوع رسانه های مارا در بر میگیرد ...مایی که جنبه باخت نداریم و وقتی تیممان میبازد صندلی میشکنیم اتوبوس نابود میکنیم طرفدار حریف را میزنیم ...آیا شرایط ورود زنان را داریم حتی تصور ورود زنان به ورزشگاه با این شرایط دیوانه کنند است تصور اینکه طرفداران تیم بازنده طرفدار خانم تیم حریفی را گیر بیندازند و به او بخاطر طرفداری از تیم حریف تجاوز کنند ....و این واقعیت این ماجرا است که از هیچ لحاظی نه فنی نه اخلاقی نه منشی یک درصد هم شرایط ورود زنان به ورزشگاه را نداریم ....لطفا این نگاه پوپولیستی شهوت پرستانه را از چشمانتان بزدایید ای مردانی که گلو جر میدهید برای ورود زنان ....

5/23/2017 1:22:30 PM 9
پست دوم ...پیج آقای هادی هاجتمند را بهتون معرفی میکنم کارگردان خوب با تفکر انقلابی ....
@hadihajatmand حتما پیجشون را دنبال کنید

پست دوم ...پیج آقای هادی هاجتمند را بهتون معرفی میکنم کارگردان خوب با تفکر انقلابی .... @hadihajatmand حتما پیجشون را دنبال کنید

5/23/2017 10:57:07 AM 1
Sponsored Ads


وقتی کاپیتان آمریکایی ،بتمن و سوپر من یا همان #هالیوود برای ما رئیس جمهور انتخاب می کند...
ماهیت سینما اینترتیمنت (سرگرمی) نیست بلکه ماهیت اصلی سینما القا است...و القا دقیقا همان چیزی است که تو را ندانسته مجبور می کند انتخابی کنی که او میخواهد ولی تو گمان میکنی خودت انتخاب کرده ای ...
اینکه امروز ملت ایران با تاریخی پر از شجاعت ها و رشادت ها و ایستاگی ها مقابل ظالم از فرط ترس از جنگ پای صندوق رای میرود و حسن روحانی را انتخاب می کند ...بیان گر آن است که هالیوود به هدف اصلی خودش رسیده است...
اینکه یک نفر با خودش میگوید ببین اگر آمریکا حمله کند چه کسی میخواهد مقابل آرنولد بایستد مقابل کاپیتان آمریکایی بایستد چه کسی کریس کایل را مهار می کند نشان می دهد که هالیوود به تمام ترند گذاری هایش در ایران رسیده است...
و سینما ما به جای مقابل به مثل کردن در مقابل دشمنان جای دیگر ها و امثالهم می سازد...
امروز این حسن روحانی نیست که پیروز انتخابات است بلکه هالیوود پیروز اصلی این انتخابات است و آنجاست که میفهمیم سینما گران ما هنوز هم نفهمیده اند....#سینما اینترتیمنت نیست بلکه القاست....

وقتی کاپیتان آمریکایی ،بتمن و سوپر من یا همان #هالیوود برای ما رئیس جمهور انتخاب می کند... ماهیت سینما اینترتیمنت (سرگرمی) نیست بلکه ماهیت اصلی سینما القا است...و القا دقیقا همان چیزی است که تو را ندانسته مجبور می کند انتخابی کنی که او میخواهد ولی تو گمان میکنی خودت انتخاب کرده ای ... اینکه امروز ملت ایران با تاریخی پر از شجاعت ها و رشادت ها و ایستاگی ها مقابل ظالم از فرط ترس از جنگ پای صندوق رای میرود و حسن روحانی را انتخاب می کند ...بیان گر آن است که هالیوود به هدف اصلی خودش رسیده است... اینکه یک نفر با خودش میگوید ببین اگر آمریکا حمله کند چه کسی میخواهد مقابل آرنولد بایستد مقابل کاپیتان آمریکایی بایستد چه کسی کریس کایل را مهار می کند نشان می دهد که هالیوود به تمام ترند گذاری هایش در ایران رسیده است... و سینما ما به جای مقابل به مثل کردن در مقابل دشمنان جای دیگر ها و امثالهم می سازد... امروز این حسن روحانی نیست که پیروز انتخابات است بلکه هالیوود پیروز اصلی این انتخابات است و آنجاست که میفهمیم سینما گران ما هنوز هم نفهمیده اند....#سینما اینترتیمنت نیست بلکه القاست....

5/22/2017 10:07:43 PM 11
خیلی وقت بود #خشم_و_هیاهو روی لب تاب من بود و من نمی دیدم....دیگه من از اسم فیلم میفهمم فیلمه دقیقا چیکاره است واسه همین تو تمام این مدت خشم و هیاهو را ندیدم تا اینکه بالاخر امشب دیدم ...ساده بگم از این مدل فیلمهای بود که شما حتی اگه دستشویی هم نداشته باشی مدام وسط فیلم میخوای بری دستشویی و بیایی تا فیلم جلو بره زودتر تموم بشه...
دیالوگ ها بشدت بد بود منو دقیقا یا فیلم های انگلیسی انداخت که از شروع فیلم شروع به فحش دادن میکنند تا اخر... دیالوگ ها همه فحش بود.....داستان بی سروته و وله ....اصلا خود فیلم پرته و چون پرته مدام مخاطب را به عقب و جلو پرت میکنه چون داستان در نیومده ..سعی میکنه با شلوغ کردن داد و بیداد داستان را در بیاره و مخاطب را نگه داره ..کارگردانی هم خوب نیست ...سکانس ها هم خوب نیست بی معنیه ...مثلا سکانسی داره طناز طباطبایی تو سلولش تو زندانه میگه داره برف میاد میره رو تخت دستشو دراز میکنه چادرش می افته ...بعد میره یه سکانس دیگه یه جای دیگه ...کاملا بی معنیه....یه جای در مورد فیلم خوندم یکی سینمایی نوشته بود بهترین فیلم معمایی بعد از انقلاب خشم و هیاهو بود ...در صورتی که فیلم اصلا معمایی نداره ...
خیلی ساده دارم در مورد فیلم حرف میزنم ..
فیلم ارزش دیدن نداره اگه ندیدید که هیچ وقت نبینید....
#هومن_سیدی با جمله ای در شروع فیلم از فارکنر خواسته از فارکنر تقلب کنه در اصل تقلب کردن هم بلد نیست باید یه سری حتما به حسن روحانی بزنه تا کپی کردن یادش بده فیلم خوبی نبود ....
وقتی استراتژی ندارید در میدان استراتژی دیگران حرکت می کنید ...

خیلی وقت بود #خشم_و_هیاهو روی لب تاب من بود و من نمی دیدم....دیگه من از اسم فیلم میفهمم فیلمه دقیقا چیکاره است واسه همین تو تمام این مدت خشم و هیاهو را ندیدم تا اینکه بالاخر امشب دیدم ...ساده بگم از این مدل فیلمهای بود که شما حتی اگه دستشویی هم نداشته باشی مدام وسط فیلم میخوای بری دستشویی و بیایی تا فیلم جلو بره زودتر تموم بشه... دیالوگ ها بشدت بد بود منو دقیقا یا فیلم های انگلیسی انداخت که از شروع فیلم شروع به فحش دادن میکنند تا اخر... دیالوگ ها همه فحش بود.....داستان بی سروته و وله ....اصلا خود فیلم پرته و چون پرته مدام مخاطب را به عقب و جلو پرت میکنه چون داستان در نیومده ..سعی میکنه با شلوغ کردن داد و بیداد داستان را در بیاره و مخاطب را نگه داره ..کارگردانی هم خوب نیست ...سکانس ها هم خوب نیست بی معنیه ...مثلا سکانسی داره طناز طباطبایی تو سلولش تو زندانه میگه داره برف میاد میره رو تخت دستشو دراز میکنه چادرش می افته ...بعد میره یه سکانس دیگه یه جای دیگه ...کاملا بی معنیه....یه جای در مورد فیلم خوندم یکی سینمایی نوشته بود بهترین فیلم معمایی بعد از انقلاب خشم و هیاهو بود ...در صورتی که فیلم اصلا معمایی نداره ... خیلی ساده دارم در مورد فیلم حرف میزنم .. فیلم ارزش دیدن نداره اگه ندیدید که هیچ وقت نبینید.... #هومن_سیدی با جمله ای در شروع فیلم از فارکنر خواسته از فارکنر تقلب کنه در اصل تقلب کردن هم بلد نیست باید یه سری حتما به حسن روحانی بزنه تا کپی کردن یادش بده فیلم خوبی نبود .... وقتی استراتژی ندارید در میدان استراتژی دیگران حرکت می کنید ...

5/22/2017 9:31:22 PM 20
وقتی چاقو دسته خودش را می برد...
امروز حسن روحانی در پرسش و پاسخ با خبرنگاران تو دهنی محکمی به بعضی حامیانش زد ...
کانال های اصلاح طلب تا قبل از انتخابات رییسی را متهم به قتل عام مردم در سالهای شصت و هفت می کردند و از او به عنوان حاج آقا قتل عام نام میبردند اما امروز حسن روحانی تودهنی محکمی به این نانجیبان بخاطر تهمتهایش زد...زمانی که از او خبرنگار میپرسد در مبارزه با تروریست در منطقه چه هدفی دارید ؟ حسن روحانی می گوید : ما در مبارزه با تروریست تجربه داریم و در سال شصت و هفت بشدت با ترویست هایی که هفده هزار ایرانی را به شهادت رساندند مبارزه کردیم ....
حال باید دید کجایند آن بی صفتان و نا نجیبانی که رییسی را بخاطر مبارزه با تروریسم جنایت کار خطاب میکردند .....دقیقا جنایت کار اصلی خود شماها هستید شماهایی که هیچ شرافتی ندارید ...شماهایی که برای رسیدن به اهدافتان شرافت را هم زیر پاهایتان له می کنید .....
امروز روز تو دهنی خوردن بعضی از حامیان بی شرف اصلاحات بود بدست خودشان ....
هیچ قدرتی بالاتر از جهل مردم نیست ....

وقتی چاقو دسته خودش را می برد... امروز حسن روحانی در پرسش و پاسخ با خبرنگاران تو دهنی محکمی به بعضی حامیانش زد ... کانال های اصلاح طلب تا قبل از انتخابات رییسی را متهم به قتل عام مردم در سالهای شصت و هفت می کردند و از او به عنوان حاج آقا قتل عام نام میبردند اما امروز حسن روحانی تودهنی محکمی به این نانجیبان بخاطر تهمتهایش زد...زمانی که از او خبرنگار میپرسد در مبارزه با تروریست در منطقه چه هدفی دارید ؟ حسن روحانی می گوید : ما در مبارزه با تروریست تجربه داریم و در سال شصت و هفت بشدت با ترویست هایی که هفده هزار ایرانی را به شهادت رساندند مبارزه کردیم .... حال باید دید کجایند آن بی صفتان و نا نجیبانی که رییسی را بخاطر مبارزه با تروریسم جنایت کار خطاب میکردند .....دقیقا جنایت کار اصلی خود شماها هستید شماهایی که هیچ شرافتی ندارید ...شماهایی که برای رسیدن به اهدافتان شرافت را هم زیر پاهایتان له می کنید ..... امروز روز تو دهنی خوردن بعضی از حامیان بی شرف اصلاحات بود بدست خودشان .... هیچ قدرتی بالاتر از جهل مردم نیست ....

5/22/2017 4:57:34 PM 22
وقتی می گوییم هر سخن بیهوده ای را بیان نکنید به این خاطر است که اولین بازخوردش بر پیکره نظام است... آنجاست که مسیر را برای دشمنان وطن باز کرده ای تا هر هجمه ای را به سوی رهبری نشانه بروند ....رهبری برایم عزیز است و نمی خواهیم مورد آماج تیرهای شماتت آلوده به دروغ دشمنان قرار بگیرید .... رهبری برایم عزیز تر از جان است ..نمی خواهم تاریخ تکرار شود و دشمنانی که علی ع را روی چهارده هزار منبر لعن میکردند امروز اولادش را لعن کنند...و تکرار پیوسته تاریخ....رهبری برایم عزیز است....از بیان هر سخن بیهوده ای خود داری کنید ....بگذارید اگر شکایتی هم از جانب اقای رییسی صورت گرفته در آرامش مسیر قانونی اش را طی کند ....
نگذارید آقا خون جگرها بخورد ....
#لبیک_یا_خامنه_ای

وقتی می گوییم هر سخن بیهوده ای را بیان نکنید به این خاطر است که اولین بازخوردش بر پیکره نظام است... آنجاست که مسیر را برای دشمنان وطن باز کرده ای تا هر هجمه ای را به سوی رهبری نشانه بروند ....رهبری برایم عزیز است و نمی خواهیم مورد آماج تیرهای شماتت آلوده به دروغ دشمنان قرار بگیرید .... رهبری برایم عزیز تر از جان است ..نمی خواهم تاریخ تکرار شود و دشمنانی که علی ع را روی چهارده هزار منبر لعن میکردند امروز اولادش را لعن کنند...و تکرار پیوسته تاریخ....رهبری برایم عزیز است....از بیان هر سخن بیهوده ای خود داری کنید ....بگذارید اگر شکایتی هم از جانب اقای رییسی صورت گرفته در آرامش مسیر قانونی اش را طی کند .... نگذارید آقا خون جگرها بخورد .... #لبیک_یا_خامنه_ای

5/22/2017 9:37:45 AM 10
Sponsored Ads


لطفا از پخش هر سخن بیهوده ای خود داری فرمایید....
تقلب و تخلف در همه دوره های انتخاباتی میشود ولی این تخلف و تقلب به اندازه تعیین ریاست جمهوری نیست آن هم رییس جمهوری که هشت میلیون بیشتر رای آورده است ...خودتان را بازی ندهید این تخلفات و تقلب ها بسیار جزئی هستند شاید به اندازه پانصد هزار رای که ایمان دارم کمتر است اما دسته بالا گرفتم اما همین تخلف و تقلب هم بدستان فرد کاندید صورت نگرفته و به دست حامیانش صورت گرفته ...خودتان را بازی ندهید....اگر تقلب امروز را قبول میکنید باید تقلب هشتادو هشت را نیز بپذیرید در صورتی که چه امروز چه هشتادو هشت هیچ تقلبی در حد تغییر و تعیین ریاست جمهوری شکل نگرفته بسیاز جزئی بوده است....مثلا شخص بی سوادی پای صندوق میرود اسم شخصی را می گوید ولی فرد نویسنده چون حامی فرد دیگریست اسم شخص دیگری را می نویسد دیده ام که می گویم ...و از این قبل تقلب های جزئی که همه جا میشود ...لطفا هر سخن بیهوده ای را نشر ندهید ....
حتی اگر آن پنج میلیونی که از آن دم میزنید و میگویید تقلب شده را جلوی اسم اقای رییسی بگذاریم باز هم آقای روحانی رییس جمهور ملت است فقط درصدش از پنجاه و هفت به پنجاه و یکو دو تغییر می کند ...به رای مردم احترام بگذارید به رییس جمهور آینده و حامیانش احترام بگذارید ....و باخت را بپذیرید ....
این عکس مربوط به لردگان است و ما میدانم آنها بیشتر طایفه ای هستند و یک نفر برایشان مشخص می کند به چه کسی رای بدهند یک نفر هم برایشان می نویسد.....
به رای مردم احترام بگذارید ....
امام خمینی ره فرمودند: میزان رای ملت است ...
به رای ملت احترام بگذارید ....

لطفا از پخش هر سخن بیهوده ای خود داری فرمایید.... تقلب و تخلف در همه دوره های انتخاباتی میشود ولی این تخلف و تقلب به اندازه تعیین ریاست جمهوری نیست آن هم رییس جمهوری که هشت میلیون بیشتر رای آورده است ...خودتان را بازی ندهید این تخلفات و تقلب ها بسیار جزئی هستند شاید به اندازه پانصد هزار رای که ایمان دارم کمتر است اما دسته بالا گرفتم اما همین تخلف و تقلب هم بدستان فرد کاندید صورت نگرفته و به دست حامیانش صورت گرفته ...خودتان را بازی ندهید....اگر تقلب امروز را قبول میکنید باید تقلب هشتادو هشت را نیز بپذیرید در صورتی که چه امروز چه هشتادو هشت هیچ تقلبی در حد تغییر و تعیین ریاست جمهوری شکل نگرفته بسیاز جزئی بوده است....مثلا شخص بی سوادی پای صندوق میرود اسم شخصی را می گوید ولی فرد نویسنده چون حامی فرد دیگریست اسم شخص دیگری را می نویسد دیده ام که می گویم ...و از این قبل تقلب های جزئی که همه جا میشود ...لطفا هر سخن بیهوده ای را نشر ندهید .... حتی اگر آن پنج میلیونی که از آن دم میزنید و میگویید تقلب شده را جلوی اسم اقای رییسی بگذاریم باز هم آقای روحانی رییس جمهور ملت است فقط درصدش از پنجاه و هفت به پنجاه و یکو دو تغییر می کند ...به رای مردم احترام بگذارید به رییس جمهور آینده و حامیانش احترام بگذارید ....و باخت را بپذیرید .... این عکس مربوط به لردگان است و ما میدانم آنها بیشتر طایفه ای هستند و یک نفر برایشان مشخص می کند به چه کسی رای بدهند یک نفر هم برایشان می نویسد..... به رای مردم احترام بگذارید .... امام خمینی ره فرمودند: میزان رای ملت است ... به رای ملت احترام بگذارید ....

5/22/2017 8:32:22 AM 21